Ympäristö

Ympäristöystävällisyys on meille tärkeää, ja haluamme olla siinä edelläkävijä.


XpressWash -pesuasemat täyttävät kaikki ympäristönormit ja viranomaismääräykset. Käyttämämme pesukemikaalit ja niiden yhdistelmät ovat luotettujen toimittajien valmistamia ja Suomessa hyväksyttyjä. Niitä kehitetään jatkuvasti ympäristöä vähemmän rasittaviksi, pesutuloksesta kuitenkaan tinkimättä. Pesuvetemme käsitellään ja erotellaan asemalla asianmukaisesti mitoitetuissa, uusimmat standardit täyttävissä, laitteissa ennen laskemista viemäriverkkoon. Toimitamme esimerkiksi kaiken hiekan ja lietteen ongelmajätekäsittelyyn, jolloin autoista jääneet epäpuhtaudet eivät jää rasittamaan jätehuoltoa.

Näiden lisäksi pesulinjamme on varustettu asianmukaisilla öljynerottimilla, jotka estävät autoista irtoavien pien- ja hiilivetypitoisten valumien pääsyn viemäriverkostoon.


Tee Sinäkin ympäristöteko, ja pese autosi nimenomaan siihen suunnitelluissa ja asianmukaisissa paikoissa!